Tööriided

Tööriided võivad olenevalt töö iseloomust ja keskkonnast väga erineda. Tööriided peaksid olema vastupidavad ja kaitsevad vigastuste eest. Tööriided on olulised mitte ainult töötaja mugavuse, vaid ka ohutuse tagamiseks ning töökeskkonnale vastavaks kohandamiseks. Töökaitsevahendid peavad vastama tööstusharu standarditele ja on valmistatud kaitsmaks töötajate elu ja tervist ohustavate tegurite eest.