Ohutusmärgid

Ohutusmärkide kasutamine
Kui töökohas on ohualad, paigaldatakse ohutusmärk selle ala sissepääsu juurde, ohuallikale eriomase ohu korral paigaldatakse märk ohuallika juurde. Nähtavuse tagamiseks paigutatakse ohutusmärk hästivalgustatud kohta ning vaatenurga suhtes sobivale kõrgusele, vältides märgi varjamist konstruktsioonide või esemete poolt. Vähese loodusliku valgustuse puhul kasutatakse märkidel järelhelenduvaid värve, peegeldavaid materjale või tehisvalgustust, järgides töökoha valgustatuse nõudeid. Märk peab olema hooldamiseks kergesti ligipääsetav.