Ühekordsed riided

Ühekordsete riiete tähistamisel kasutatakse kategooriat, mis näitab üldist kaitsetaset ja tüübi numbrit, mis näitab konkreetsemalt rõiva kaitseomadusi.
CE kategooria I: Sobilik kasutamiseks mitteohtlike tööde tegemisel.
CE kategooria II: Muutlike riskiteguritega tööde tegemiseks. Tooted on läbinud tüübihindamise, kus kontrollitakse toote vastavust tootja tehnilisele kirjeldusele ja viiakse läbi testid, mis kinnitavad toote vastavust kehtestatud normidele.
CE kategooria III: Ohtlike või eluohtlike riskidega tööde tegemiseks. Nt mürgiste või tugevalt söövitavate kemikaalide käsitlemine. Tooted on läbinud tüübihindamise.
TÜÜBID
Ohtlike tööde jaoks mõeldud kaitseülikonnad (vastavad CE kategooria III standardile) on omakorda jaotatud “tüüpideks”, mis annavad teavet sobiva kasutuse kohta:
TÜÜBID
Ohtlike tööde jaoks mõeldud kaitseülikonnad (vastavad CE kategooria III standardile) on omakorda jaotatud “tüüpideks”, mis annavad teavet sobiva kasutuse kohta:
Tüüp 1 EN 943-1 Gaasikindlad kaitseülikonnad, Tüüp 2 EN 943-1 Mittegaasikindlad kaitseülikonnad, Tüüp 3 EN 14605 Kaitseb surve all tuleva vedeliku joa eest. Vedelikukindlad kaitseülikonnad, Tüüp 4 EN 14605 Kaitseb vedelike eest, mida pihustatakse riiete peale või kui vedelik koguneb riiete peale ja moodustuvad nired. Riietel on tihendatud õmblused ja kaetud lukud, Tüüp 5 EN ISO 13982-1 Kaitseb ohtlike tahkete osakeste (tolmu) eest, Tüüp 6 EN ISO 13034 Kaitseb ainult piiratud koguse (mitteohtlike) pritsmete ja vedelike eest ja aerosoolide (värvimine, lakkimine) eest.