Kukkumiskaitsed

Olukordades, mil tuleb töötada kõrguses, kukkumisohuga kohtades ning mingil põhjusel ei ole võimalik tagada töötaja ohutust ühiskaitsevahenditega, nagu piirded, avakatted jms, tuleb ohutuse tagamiseks ja kukkumise vältimiseks kasutada isikukaitsevahendina turvarakmeid (kasutatakse ka väljendit kogukeharakmed) või positsioonivööd (kasutatakse ka väljendit tugivöö, julgestusvöö).
Positsioonivöö peamiselt kas aitab tagada töötaja tööasendi või piirab töötaja liikumist, mistõttu selle õigel kasutamisel ei ole töötajal võimalik sattuda kukkumisohtlikku kohta ega kõrgusest kukkuda. Positsioonivööd ei tohi kasutada kukkumiskaitsevahendina.