Töökindad

Kategooria I: kindad, mis kaitsevad minimaalse ohu eest ja vastavad standardile EN 420:2003. See standard kinnitab, et kindad iseenesest ei kahjusta nende kasutajat ja neid on mugav kanda. Kontrollitakse pH-d ja kroomi VI sisaldust nahas, peale selle veeauru ülekandumist ja materjalide imavust.
Kategooria II: kaitsevad keskmise ohu eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003 ja neile on märgitud toimivustase, mis näitab, kuidas kinnas kindla mehaanilise ohu katses standardi EN 388:2016 järgi vastu pidas ja kuidas selline tulemus saadi. Toimivustaset märgitakse kasvavalt, mis tähendab, et 0 märgib kõige väiksemat kaitset.
Kategooria III: kindad, mis kaitsevad pöördumatute kahjustuste eest. Kindad vastavad Euroopa standardile EN 420:2003.